Monitor

XƏRİTƏDƏ BAX

PROFESİONALLARLA ƏMƏKDAŞLIQ

Monitor – açıq hava reklamları arasında yeni və inkişaf etmiş qurğulardan biridir. Onların əsas vəzifəsi dinamik bir vizual məlumatı ən geniş auditoriyaya çatdırmaqdır.