Köşklərin açıq hava reklamında önəmli yeri

Köşklər yalnız funksional qurğu deyil, həmçinin marketinq fəaliyyətinin keçirilməsi üçün güclü bir vasitədir. Bir çox şirkət köşkləri, ən əsas marka imicinin və prestijinin gücləndirilməsi və məhsulun əlavə reklamı üçün istifadə edir və bəzən bu üsul "mağazada mağaza" adlanır. Əlbəttə ki, bu tip ticarət avadanlıqları məhsulların ən yaxşı keyfiyyətlərini nümayiş etdirməyə, alıcıları cəlb etməyə və malların satış həcmini artırmağa kömək edəcəkdir.

Köşklərin orijinal dizaynı, xarici və daxili quruluşu müştəriləri cəlb etmək üçün əlavə imkanlardır.